عید مبعث

مبعث رسول رحمت مبارک.

/ 1 نظر / 20 بازدید
...

خیلی افتزاه وعن وکوس وچوس وبی دلیل بود.بابایه کم بزن عشق وحال.توباحالی.حالا شماره بدم دوس دخترم .گلم ،سنبلم.بابادس بردارازاین مذهبی بازی ها.به حرحال شماره رونوشتم.منتظرتماستم. ۰۹۱۶۷۴۵۳۶۷۵